System nauki w szkole oparty jest na indywidualnych lekcjach instrumentu głównego (wokalistyka w szkole II stopnia) oraz na zajęciach zbiorowych – przedmioty ogólnomuzyczne, zespół, chór, orkiestra, Big Band.

Celem działania szkoły jest profesjonalne kształcenie dzieci i młodzieży poprzez rozbudzanie  w nich miłości do muzyki.

Wspieranie utalentowanych młodych ludzi uważamy za swój przywilej i obowiązek.

W szkole realizowane są tylko przedmioty muzyczne – bez przedmiotów ogólnokształcących.

Przyjazna atmosfera, dbałość o dobro i potrzeby uczniów, świadome pełnienie roli wychowawczej stanowią podstawę całego realizowanego procesu kształcenia.

Staramy się, by w czasie systematycznej, cierpliwej i często żmudnej pracy, dzieci nie traciły właściwej im spontaniczności i radości. Pragniemy, by muzyka, którą będą coraz lepiej poznawać i samodzielnie wykonywać, stała się w ich życiu źródłem nieustającej satysfakcji.

Chcemy, by pierwsze lata muzycznej edukacji na zawsze pozostały w ich pamięci, nie tylko jako czas zdobywania wiedzy i umiejętności, ale otwarcia na nieznaną i wspaniałą rzeczywistość, wejścia w nowy i fascynujący świat muzyki.

Szkoła przygotowuje instrumentalistów i wokalistów do działań estradowych oraz do dalszego kształcenia w kierunku muzycznym.

Nauka trwa sześć lat (w dziale dziecięcym) lub cztery (w dziale młodzieżowym). Rozpoczynając naukę w szkole trzeba wybrać instrument, na jakim dziecko będzie się uczyć. W naszej szkole jest możliwość nauki na jednym z następujących instrumentów:

 • fortepian
 • klawesyn
 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • kontrabas
 • gitara
 • harfa
 • akordeon
 • flet
 • klarnet
 • obój
 • fagot
 • saksofon
 • trąbka
 • puzon
 • waltornia
 • eufonium
 • tuba
 • perkusja.

Lekcje gry na instrumencie są indywidualne, co sprzyja stworzeniu atmosfery partnerstwa, a nauczycielowi daje możliwość dostosowania programu do umiejętności ucznia. Zajęcia z teorii muzyki, rytmiki i audycji muzycznych odbywają się w małych grupach. Nasza szkoła zapewnia naukę w zakresie podstawowym  –  szkoła I stopnia , dział dziecięcy i młodzieżowy  oraz  średnim – szkoła II stopnia , wydział instrumentalny, wydział wokalny, wydział instrumentalny jazzowy i wydział wokalny jazzowy. Tylko w naszej szkole możliwa jest dodatkowo , w formie fakultetów  nauka gry na instrumentach dawnych  – skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, flety proste, flet traverso , lutnia barokowa i renensansowa, trąbka barokowa, obój barokowy oraz na instrumentach ludowych: suka biłgorajska, fidel płocka, basy ludowe, gadułka, morin – churr, er-hu, złóbcoki

Zdobyte umiejętności dają zawsze poczucie sukcesu i ogromną satysfakcję.
Jest ona tym większa, im większe jest grono odbiorców -słuchaczy. Pokonywanie własnych słabości – stresu i tremy, zawsze towarzyszących występom przed publicznością, współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołowej – to elementy nie do przecenienia w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.

Uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych orkiestr: smyczkowej i big bandu, zespołów kameralnych i chóru.
Od najmłodszych lat poznają smak indywidualnych i grupowych występów, koncertując nie tylko w szkolnej Sali koncertowej, ale również w Filharmonii Krakowskiej, Kopalni Soli w Wieliczce, w kościołach Krakowa , na Zamku w Niepołomicach. Biorą udział w festiwalach i konkursach w kraju i za granicą .Uczniowie szkoły występowali m. in. w Niemczech, Danii, Francji, Włoszech, Czechach, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Ukrainie.

Orkiestry, chór, zespoły kameralne i soliści naszej szkoły tworzą często wspaniałą i niepowtarzalną oprawę uroczystości, spotkań czy festynów, na które są zapraszani przez organizatorów. Informacji na temat możliwości zorganizowania takich koncertów udziela sekretariat i dyrekcja szkoły.

Poniżej przedstawione zostały ramowe plany nauczania, czyli obowiązkowe przedmioty w cyklach nauczania szkoły I stopnia oraz na poszczególnych wydziałach  szkoły II stopnia.

Obowiązkowe zajęcia na wydziale dziecięcym (tygodniowo).

PRZEDMIOT ROK NAUKI
I II III IV V VI
Instrument główny 2x30min 2x30min 2x30min 2x45min 2x45min 2x45min
Kształcenie słuchu 2x45min 2x45min 2x45min 2x45min 2x45min 2x45min
Rytmika 1x45min 1x45min 1x45min
Audycje muzyczne 1x45min 1x45min 1x45min
Fortepian dodatkowy 1x30min 1x30min
Chór lub orkiestra 2x45min 2x45min 2x45min 2x45min

Obowiązkowe zajęcia na wydziale młodzieżowym (tygodniowo).

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

KLASA

I II III IV
1. Instrument główny 2 2 2 2
 2. Fortepian dodatkowy 2/3 2/3
 3. Kształcenie słuchu 2 2 2 2
 4. Zajęcia z akompaniatorem 1/3 1/3 1/3
 5. Audycje muzyczne 1 1 1
 6. Chór/orkiestra/zespół kameralny 2 2 2

 

PLAN NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ II STOPNIA

4-letni cykl kształcenia

Specjalność: instrumentalistyka jazzowa

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE KLASA
I II III IV
1. Instrument główny – jazzowy 2 2 2 3
2. Fortepian obowiązkowy – jazzowy 1 1 1 1
3. Kształcenie słuchu 2 2 2 2
4. Harmonia jazzowa z podstawami improwizacji 2 1 1
5. Historia jazzu z literaturą 1 1 2 2
6. Big-band 1 1 1 1
7. Combo (zespół jazzowy) 3 3 2
8. Historia muzyki 1 1 1 1
9. Formy muzyczne 2 2
10. Ćwiczenia rytmiczne 1 1
11. Zasady muzyki z elementami edycji nut 2
Inne zajęcia edukacyjne/zajęcia dodatkowe
12. Instrument dodatkowy 1 1 1 1

 

PLAN NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ II STOPNIA

4-letni cykl kształcenia

Specjalność: wokalistyka jazzowa

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE KLASA
I II III IV
1. Przedmiot główny – śpiew 2 2 2 3
2. Fortepian dla wokalistów 2/3 2/3 2/3 2/3
3. Praca z akompaniatorem 1 1 1 1
4. Dykcja z recytacją 1 1 1 1
5. Emisja głosu 2/3 2/3 2/3 2/3
6. Kształcenie słuchu 2 2 2 2
7. Combo (zespół jazzowy) 3 3 2
8. Historia jazzu z literaturą 1 1 2 2
9. Historia muzyki 1 1 1 1
10. Harmonia jazzowa z podstawami improwizacji 1 2 1
11. Formy muzyczne 2 2
12. Ćwiczenia rytmiczne 1 1 1
13. Zasady muzyki z elementami edycji nut 2
Inne zajęcia edukacyjne/zajęcia dodatkowe
14. Czytanie nut głosem 1 1

 

 

 

PLAN NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ II STOPNIA

4-letni cykl kształcenia

Specjalność: wokalistyka

 

  ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

KLASA

I II III IV
1. Śpiew 2 2 2 3
2. Praca z akompaniatorem 2/3 1 1 1 1/3
3. Fortepian dla wokalistów 2 2 1 1
4. Dykcja i recytacja 1 1 1
5. Zespół wokalny 2 2 2
6. Chór 2
7. Kształcenie słuchu 2 2 2 2
8. Zasady muzyki z elementami edycji nut 2
9. Harmonia 2 2
10. Historiamuzyki 2 2 2 2
11. Formy muzyczne 2 2
Inne zajęcia edukacyjne/zajęcia dodatkowe
12. czytanie nut głosem 1 1 1 1

PLAN NAUCZANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ II STOPNIA

6-letni cykl kształcenia

Specjalność: instrumentalistyka

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

KLASA

I II III IV V VI
1. Instrument główny 2 2 2 2 2 3
2. Fortepian obowiązkowy 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
3. Zajęcia z akompaniatorem 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
4. Zespół kameralny

 

1 1 1
5. Orkiestra lub chór 1 1 1 1 1 1
6. Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2
7. Zasady muzyki z el. edycji nut 1 1
8. Harmonia 2 2 2
9. Literatura muzyczna 1 1
10. Historia muzyki 2 2 2 2
11. Formy muzyczne 2 2
Inne zajęcia edukacyjne/zajęcia dodatkowe
12. Instrument dodatkowy 1
13. Bas cyfrowany 2 2
14. Zajęcia komputerowe 3 3
Godziny do dyspozycji dyrektora
15. Orkiestra lub chór 1 1 1 1 1 1