Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Muzykologii UJ, studiów podyplomowych Retoryki w Instytucie Filologii Polskiej UJ oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem z zakresu egzaminu maturalnego z historii muzyki w OKE w Krakowie i ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Od 1996 roku pracuje jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie i od 2008 roku w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie. W 2014 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia w pracy dydaktycznej.