Przesłuchania CEA – fortepian – I st.
Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie jest współorganizatorem Przesłuchań Regionalnych Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia, które odbędą się w dniach 21-23 listopada 2018 roku (zależnie od ilości uczestników).
Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@sm1krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2018 roku.
Informacje i karty zgłoszenia dostępne są na stronie CEA: https://cea-art.pl/przesluchania-cea/
Karty zgłoszenia (dla solisty) należy wypełnić szczegółowo, pismem drukowanym bądź komputerowo.

Folking

Facebook